Slutt på denne instituttlederbloggen

May 3rd, 2010

Nå er Jarle Berntsen instituttleder.  Jeg har tilbudt ham å overta denne gamle instituttlederbloggen, men han foretrekker å kommunisere på andre måter (sikkert bedre enn en blogg, kjenner jeg ham rett!) Denne bloggen vil derfor fra i dag av være å betrakte som en museumsgjenstand (arkivet går tilbake til august 2003).  Den vil ikke lenger bli oppdatert (ikke at det har vært stor aktivitet i det siste heller)  🙂

Som avgått instituttleder og forfatter av denne bloggen vil jeg nå takke for meg, og ønske instituttet og dets nye leder lykke til.

Nye instituttledere

March 25th, 2010

Fakultetsstyret vedtok i går å tilsette Jarle Berntsen som ny instituttleder ved Matematisk institutt, og Petter Bjørstad som ny instituttleder ved Institutt for informatikk. Jeg gratulerer begge to, og ønsker dem tillykke i deres nye stillinger. Jeg kan også trygt gratulere de to institutter med nye ledere!

Oppsigelse

November 4th, 2009

Jeg har for to dager siden sendt fakultetet et brev med oppsigelse fra min åremålsstilling som instituttleder ved Matematisk institutt.  Oppsigelsen er av rent personlige (herunder medisinske) grunner, med virkning fra 3. februar neste år, 1 1/2 år før perioden i alle tilfelle utløper. Jeg har vært valgt instituttstyrer/tilsatt instituttleder siden 1.1.1999, og føler at tiden er inne for å gjøre noe annet de siste årene før pensjonisttilværelsen.

Jeg har tilbudt meg å sitte noen uker ekstra dersom det kommer til å knipe med å få på plass en ny instituttleder i tide.  Deretter ser jeg frem til en tilværelse som menig professor i ren matematikk, i forskningsgruppen for algebra og algebraisk geometri.

Instituttlederstillingen vil etter alt å dømme bli utlyst (åpent) så snart fakultetet (i samråd med instituttet) finner en passende utlysningstekst.  Jeg håper og regner med at det vil finnes gode søkere, gjerne utenfra, men (etter mitt syn) aller helst blant instituttets (professorkompetente; det vil være et krav) lærere!  Så jeg oppfordrer spesielt denne gruppen til meget seriøst å vurdere å melde seg til instituttledertjeneste ved å søke på stillingen når den blir utlyst. Matematisk institutt er et utsøkt hyggelig institutt å lede, takket være meget vennlige, dyktige og arbeidsvillige tilsatte.  Jeg vil derfor anbefale stillingen på det aller varmeste!  Den samme oppfordring går også til eksterne potensielle søkere som kunne tenke seg å komme til Bergen.

Foreleserprisen 2009 til Knut Børve

October 6th, 2009

Vi gratulerer Knut Børve med årets foreleserpris!

Med dette er stillingen i instituttkonkurransen som følger:

  • Matematisk: 4 priser
  • BIO (hvori opptatt marinbiologisk og zoologisk): 3
  • Institutt for informatikk, kjemisk og fysisk: 2 hver
  • Molekylærbiologisk: 1

Matematisk institutt ønsker konkurransen velkommen!

Dag Rune Olsen ny dekanus ved matnat

September 24th, 2009

Fakultetsdirektøren har orientert oss om at:

På sitt møte i dag (24.09.09 Sak 90 a) har universitetsstyret i henhold til innstilling fra innstillingsutvalget gjort vedtak om at Dag Rune Olsen tilsettes som dekan ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet i en åremålsperiode på 4 år.  Det ligger også i vedtaket at tiltredelse skjer etter nærmere avtale.

Salg av Autogården i Universitetsstyret

September 23rd, 2009

Jeg har sendt følgende epost til rektor og universitetsdirektør i dag:


Jeg viser til Universitetsstyrets sak 83/09, som legges fram i styremøtet 24.09.09.

Sakens overskrift starter med “Salg av eiendom”, og den viktigste av de eiendommene som omtales i den forbindelse er Johs Bruns gate 12, også omtalt i saken som “Autogården”.
Read the rest of this entry »

Jakt

September 16th, 2009

Helge Dahle opplyser at pippip-jakten starter nå.

Pliktarbeid for universitetsstipendiater

September 9th, 2009

Jeg har nylig sendt epost med følgende innhold til alle universitetsstipendiater ved instituttet:

Kjære universitetsstipendiater ved Matematisk institutt!

Read the rest of this entry »

Flytting til Realfagbygget

August 21st, 2009

En delegasjon fra instituttet var på befaring i Realfagbygget (RFB) i går, og kikket bl.a. på de arealer som er tiltenkt oss i første og fjerde etasje, jfr tidligere oppslag. Vi etterlyste mer informasjon om tidsplan for fremdriften i prosjektet, og fikk vite at noen konkret tidsplan faktisk ikke foreligger.  Fakultetsledelsen vet ikke mye mer enn oss om dette.  Men et par forhold kan vi peke på:

Personlig opprykk til professor

August 18th, 2009

Jeg minner om at fristen for å søke om opprykk til professor etter kompetanse er 15. september hvert år.  Søknader med vedlegg og utfylt opplysningsskjema sendes fakultetet.

Reglene for professoropprykk fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, se
http://lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060209-0129.html

Opplysningsskjema for søknad om professoropprykk:
http://www.uib.no/persok/skjema/profopprykk.rtf
.