Archive for August, 2003

Skal MI flytte til Realfagbygget?

Tuesday, August 26th, 2003

Det vurderes nå å flytte biofagene fra Realfagbygget til Høyteknologisentret, og det kan bli aktuelt å flytte Matematisk institutt, Realfagsbiblioteket og kanskje også fakultetsadministrasjonen inn i de lokaler som blir ledige i Realfagbygget. Det har vært nevnt at Christian Michelsen Research kunne være interessert i Godskes hus.