Archive for September, 2003

Flytting?

Tuesday, September 30th, 2003

To saker som bør ses i sammenheng: eventuell flytting av statistikerne ut av Kroepeliens hus og fremtidige utsikter for flytting av hele instituttet til Realfagbygget.
(more…)

Bistilling ved UiO til Strømme

Tuesday, September 30th, 2003

Jeg har takket ja til en 10% stilling som forsker ved Center of Mathematics for Applications ved Universitetet i Oslo. Stillingen er foreløpig for ett år fra 01.10.03. Planen er å tilbringe to sammenhengende dager ved CMA hver måned.

Kenneth Karlsen søker forlenget permisjon

Tuesday, September 30th, 2003

Kenneth Hvistendahl Karlsen søker i brev mottatt 27.09.03 om forlenget permisjon i tidsrommet 01.01-30.06 2004 for å fortsette sitt opphold ved SFF Center of Mathematics for Applications. Vi arbeider for å skaffe vikar, og det ser ut til at det er gode muligheter til å få Espen Robstad Jakobsen inn i et slikt vikariat.

Informasjons- og meldingsside

Tuesday, September 30th, 2003

Denne siden er for informasjon om aktuelle saker som dukker opp på instituttet.
(more…)

Permisjonssøknad fra Kenneth H. Karlsen

Tuesday, September 30th, 2003

Kenneth H. Karlsen søker i brev mottatt 27.9 om 80% permisjon uten lønn i tidsrommet 1.1-30.6 2004 for å fortsette sitt opphold ved SFF Center of Mathematics for Applications. Vi arbeider med muligheten for å skaffe en vikar, og mulighetene ser gode ut for å engasjere Espen Robstad Jacobsen i et slikt vikariat.