Kenneth Karlsen søker forlenget permisjon

Kenneth Hvistendahl Karlsen søker i brev mottatt 27.09.03 om forlenget permisjon i tidsrommet 01.01-30.06 2004 for å fortsette sitt opphold ved SFF Center of Mathematics for Applications. Vi arbeider for å skaffe vikar, og det ser ut til at det er gode muligheter til å få Espen Robstad Jakobsen inn i et slikt vikariat.

Leave a Reply