Permisjonssøknad fra Kenneth H. Karlsen

Kenneth H. Karlsen søker i brev mottatt 27.9 om 80% permisjon uten lønn i tidsrommet 1.1-30.6 2004 for å fortsette sitt opphold ved SFF Center of Mathematics for Applications. Vi arbeider med muligheten for å skaffe en vikar, og mulighetene ser gode ut for å engasjere Espen Robstad Jacobsen i et slikt vikariat.

Leave a Reply