Archive for October, 2003

Professorat i statistikk og andre stillinger

Friday, October 31st, 2003

Vi har i dag sendt brev til fakultetet der vi ber om utlysning av et professorat i statistikk, med stillingsomtalen gjengitt i {{link http://www.mi.uib.no/stromme/aktuelt/arkiv/stillinger.pdf notatet}} til instituttrådets møte 24.10.03. Tidligere (23.10.03) har vi bedt om utlysning av førsteamanuensisstillingen i hydrodynamikk. Vi avventer signal fra universitetsstyrets budsjettmøte i november før vi går til utlysning av en førsteamanuensis i ren matematikk; det er håp om at instituttet kan tilføres ekstra ressurser i forbindelse med lektor- og adjunktutdanning.

Bokstavkarakterer for enkeltemner

Thursday, October 30th, 2003

Jeg hadde gjort en liten feil i et {{link http://www.mi.uib.no/stromme/aktuelt/arkiv/00000021.html tidligere oppslag}} om bokstavkarakterer. Det er rettet nå, og det riktige gjentas her:

     A: 1.0-1.4  (100-92% score)
B: 1.5-2.1 (91-77%)
C: 2.2-3.1 (76-58%)
D: 3.2-3.7 (57-46%)
E: 3.8-4.0 (45-40%)
F: 4.1-6.0 (39-0%)

Dette er å betrakte som en veiledende skala for karakterbruk på enkeltemner.

Hvorfor USA satser på matematikken

Thursday, October 30th, 2003

Les denne {{link http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article.jhtml?articleID=658035 kronikken}} av Gudmund Høst!

Innbrudd på anlegget

Monday, October 27th, 2003

Utenforstående har klart å komme seg inn på data-anlegget på noen institutter ved vårt fakultet. De har hatt sjansen til å “sniffe” noen passord fra våre brukere. Jeg vil understreke viktigheten av å skifte passord av og til, og å bruke passord av høy kvalitet. Se vedlagte melding fra Bjørn Tore Sund:
(more…)

Flytteplaner for instituttet

Monday, October 27th, 2003

På Høyden har en {{link http://www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=201003151123.xml artikkel}} der Autogården nevnes eksplisitt som mulig lokalisering av CMR. Vi får bare vente og se…

Instituttrådsmøte 24. oktober, innkalling

Tuesday, October 21st, 2003

{{link http://www.mi.uib.no/adm/utvalg/instituttraadet/innkalling/innk20031024.html Innkalling}} er lagt ut på nettet.

Vitenskapelige stillinger fremover

Monday, October 20th, 2003

Jeg har skrevet et {{link http://www.mi.uib.no/stromme/aktuelt/arkiv/stillinger.pdf notat}} til instituttrådets møte 24. oktober om planlagte utlysninger av vitenskapelige stillinger. Vi tar med det første sikte på en førsteamanuensis i hydrodynamikk, et professorat i statistikk med vekt på temporær og romlig modellering, og en førsteamanuensis i ren matematikk med vekt på kompetanse innen utdanning til skoleverket

Ryssdalutvalgets innstilling

Monday, October 20th, 2003

Universitetsdirektøren har sendt Ryssdalutvalgets innstilling, “Ny lov om universiteter og høyskoler” til høring. Fakultetet har sendt oss følgende e-post om saken. Spørsmålet er om vi ønsker å få dette til høring på instituttene.
(more…)

Jarle Berntsen er blitt bestefar

Thursday, October 16th, 2003

Gratulerer!

IKT-handlingsplan på fakultetet

Thursday, October 16th, 2003

Fakultetets IT-utvalg er ferdig med sitt forslag til Handlingsplan for IKT, som nå er sendt instituttene på høring med frist 15. november. Se også tidligere notis om denne saken.