IKT-handlingsplan på fakultetet

Fakultetets IT-utvalg er ferdig med sitt forslag til Handlingsplan for IKT, som nå er sendt instituttene på høring med frist 15. november. Se også tidligere notis om denne saken.

Leave a Reply