Vitenskapelige stillinger fremover

Jeg har skrevet et {{link http://www.mi.uib.no/stromme/aktuelt/arkiv/stillinger.pdf notat}} til instituttrådets møte 24. oktober om planlagte utlysninger av vitenskapelige stillinger. Vi tar med det første sikte på en førsteamanuensis i hydrodynamikk, et professorat i statistikk med vekt på temporær og romlig modellering, og en førsteamanuensis i ren matematikk med vekt på kompetanse innen utdanning til skoleverket

Leave a Reply