Flytteplaner for instituttet

På Høyden har en {{link http://www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=201003151123.xml artikkel}} der Autogården nevnes eksplisitt som mulig lokalisering av CMR. Vi får bare vente og se…

Leave a Reply