Bokstavkarakterer for enkeltemner

Jeg hadde gjort en liten feil i et {{link http://www.mi.uib.no/stromme/aktuelt/arkiv/00000021.html tidligere oppslag}} om bokstavkarakterer. Det er rettet nå, og det riktige gjentas her:

     A: 1.0-1.4  (100-92% score)
B: 1.5-2.1 (91-77%)
C: 2.2-3.1 (76-58%)
D: 3.2-3.7 (57-46%)
E: 3.8-4.0 (45-40%)
F: 4.1-6.0 (39-0%)

Dette er å betrakte som en veiledende skala for karakterbruk på enkeltemner.

Leave a Reply