Hvorfor USA satser på matematikken

Les denne {{link http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article.jhtml?articleID=658035 kronikken}} av Gudmund Høst!

Leave a Reply