Professorat i statistikk og andre stillinger

Vi har i dag sendt brev til fakultetet der vi ber om utlysning av et professorat i statistikk, med stillingsomtalen gjengitt i {{link http://www.mi.uib.no/stromme/aktuelt/arkiv/stillinger.pdf notatet}} til instituttrådets møte 24.10.03. Tidligere (23.10.03) har vi bedt om utlysning av førsteamanuensisstillingen i hydrodynamikk. Vi avventer signal fra universitetsstyrets budsjettmøte i november før vi går til utlysning av en førsteamanuensis i ren matematikk; det er håp om at instituttet kan tilføres ekstra ressurser i forbindelse med lektor- og adjunktutdanning.

Leave a Reply