Archive for October, 2003

Kvalitetsutvalgets innstilling

Wednesday, October 15th, 2003

Norsk matematikkråd ( http://www.mi.uib.no/nmr ) har avgitt høringsuttalelse om Kvalitetsutvalgets utredning I første rekke, kjent for sine 117 forslag til endringer i skolesystemet fra bunn til topp. Uttalelsen ligger her.

Bokstavkarakterer

Wednesday, October 15th, 2003

På forespørsel fra Gordon Andersen, journalist i BA, har jeg sendt følgende e-post til ham.
(more…)

Intern prising av laptop-drift

Monday, October 13th, 2003

På grunn av et økende behov for bærbare datamaskiner ved instituttet er det etablert regler for hvordan disse skal kjøpes inn, settes opp og driftes. Disse er å finne på {{link http://www.mi.uib.no/adm/utvalg/it/laptop-reglement.html}} .

Aas slutter

Friday, October 10th, 2003

Hans-Fredrik Aas har sagt opp med virkning fra 1. februar 2004.

Nobelprisen i økonomi til kollega av Tjøstheim

Friday, October 10th, 2003

Nobelprisen i økonomi 2003 går til Robert F. Engle, New York University og Clive W. J. Granger, University of California, San Diego, begge for arbeid innen analyse av økonomiske tidsrekker.
(more…)

Oppslag i Bergens Tidende

Thursday, October 9th, 2003

Dagens BT har et oppslag i forbindelse med statsbudsjettet som inneholder noen feil. Harald Åge Sæthre og jeg har skrevet følgende leserinnlegg til BT.
(more…)

Studiestyre oppnevnt på fakultetet

Wednesday, October 8th, 2003

Fakultetsstyret oppnevnte i dag studiestyret, som skal overta etter det gamle eksamens- og undervisningsutvalget. Studiestyret vil bestå av instituttlederne eller personer oppnevnt av disse. Vår representant er instituttlederen. Se saksdokumentet.

Instituttrådet

Wednesday, October 8th, 2003

Tidspunkt for neste møte i Instituttrådet er satt til fredag 24. oktober kl. 08.15. Forslag til saksliste er:
(more…)

Programstyre for IMØ oppnevnt

Wednesday, October 8th, 2003

I fakultetsstyret i dag ble det oppnevnt programstyre for bachelorprogrammet i informatikk, matematikk og økonomi (IMØ). Medlemmer er Trond Steihaug (leder), Bjørn Sandvik, Trygve Nilsen og to studentrepresenanter.

Overføring av overskudd til neste års budsjett

Wednesday, October 8th, 2003

Fakultetsstyret vedtok i dag å overføre eventuelle overskudd på instituttene til neste års budsjett, med forbehold om tillatelse fra høyere makter. For Matematisk institutt har uforutsett ledighet i stipendiatstillinger, langtidssykemelding og god spareinnsats medført at budsjettet i år kommer ut med et lite overskudd, i retning 500K. Dette vil komme godt med til neste år.