Archive for November, 2003

Rosingprisen til matematikk.org

Tuesday, November 25th, 2003

Nettstedet {{link http://www.matematikk.org www.matematikk.org}} har vunnet {{link http://www.rosing.net/art.php?id=60 Rosingprisen 2003}} i kategorien “Informasjon”.
(more…)

Linux-kurs

Monday, November 24th, 2003

Det blir avholdt linux-kurs torsdag 4. desember. Kurset vil gå fra 09:00 til 15:00 med innlagt lunsjpause, og vil bli avholdt på norsk. Påmelding via epost til Bjørn Tore Sund.
(more…)

Honorar for skriftlig ekstern sensur

Monday, November 24th, 2003

Vi er kommet frem til de satser som skal brukes på de emner der det er skriftlig eksamen og ekstern sensor. For muntlig eksamen gjelder fremdeles de gamle satser.
(more…)

Høringsuttalelse om IKT-handlingsplan

Monday, November 24th, 2003

Jeg har omsider ferdigstilt instituttets {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/ikt-horing.pdf høringsuttalelse}} om fakultetets handlingsplan for IKT, som er ute på høring med frist i dag. Alle høringsuttalelser blir etterhvert utlagt på {{link http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/organisasjon/ikt/index.html http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/organisasjon/ikt/index.html}}.

Stipendiat trakk seg

Tuesday, November 18th, 2003

Hilja Lisa Huru har i dag meldt at hun trekker seg fra stillingen som stipendiat i ren matematikk, der hun var tilsatt og etter planen skulle tiltre den 1. desember. Vi vil nå lyse stillingen ut åpent for alle fagfelt på instituttet, slik det ble gjort en gang i fjor.

Revisjon av studieplan

Monday, November 17th, 2003

{{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/Brev_fakultetet_03_jnr614_studieplan.pdf Merknadene fra instituttet}} i forbindelse med årets studieplanrevisjon med et {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/Brev_fakultetet_03_jnr614_studieplan-nye_detaljar.pdf ettersendt supplement}}.

Espen Robstad Jakobsen vikar til våren

Friday, November 14th, 2003

Alt ser nå ut til å være i orden med vikarordning for Kenneth H. Karlsen i vårsemestret 2004, og {{link http://www.math.ntnu.no/~erj/ Espen Robstad Jakobsen}} vil være vikar i full stilling fra 1.1 til 30.6. Espen kommer opprinnelig fra Kristiansand, men har sin utdannelse fra NTNU, der han nå er postdok finansiert av Forskningsrådet.

Fire universitetsrektorer om bokstavkarakterer

Thursday, November 13th, 2003

Rektorene ved landets fire universiteter har sammen skrevet et {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/4rektorer.html notat}} der de utreder visse prinsipper for bruk av bokstavkarakterene. Det tas bl.a. til orde for å opprette referansepanel i hvert fag, med en representant fra hvert universitet, for å sikre felles forståelse av karakterbruken.

Stipendiatstilling i anvendt matematikk

Thursday, November 13th, 2003

Instituttet har lyst ut en univ.stipendiatstilling i anvendt matematikk. Søknadsfristen var først satt til 1. desember. Fristen er nå utsatt til 15. desember 2003.

Faglige reiser

Thursday, November 13th, 2003

{{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/rundskr-vit-reiser-2004-.pdf Rundskriv}} vedr. søknad om faglige reiser for perioden desember 2003 – mars 2004. Søknadsfrist fredag 28.11.03.