Faglige reiser

{{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/rundskr-vit-reiser-2004-.pdf Rundskriv}} vedr. søknad om faglige reiser for perioden desember 2003 – mars 2004. Søknadsfrist fredag 28.11.03.

Leave a Reply