Fire universitetsrektorer om bokstavkarakterer

Rektorene ved landets fire universiteter har sammen skrevet et {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/4rektorer.html notat}} der de utreder visse prinsipper for bruk av bokstavkarakterene. Det tas bl.a. til orde for å opprette referansepanel i hvert fag, med en representant fra hvert universitet, for å sikre felles forståelse av karakterbruken.

Leave a Reply