Espen Robstad Jakobsen vikar til våren

Alt ser nå ut til å være i orden med vikarordning for Kenneth H. Karlsen i vårsemestret 2004, og {{link http://www.math.ntnu.no/~erj/ Espen Robstad Jakobsen}} vil være vikar i full stilling fra 1.1 til 30.6. Espen kommer opprinnelig fra Kristiansand, men har sin utdannelse fra NTNU, der han nå er postdok finansiert av Forskningsrådet.

Leave a Reply