Revisjon av studieplan

{{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/Brev_fakultetet_03_jnr614_studieplan.pdf Merknadene fra instituttet}} i forbindelse med årets studieplanrevisjon med et {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/Brev_fakultetet_03_jnr614_studieplan-nye_detaljar.pdf ettersendt supplement}}.

Leave a Reply