Høringsuttalelse om IKT-handlingsplan

Jeg har omsider ferdigstilt instituttets {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/ikt-horing.pdf høringsuttalelse}} om fakultetets handlingsplan for IKT, som er ute på høring med frist i dag. Alle høringsuttalelser blir etterhvert utlagt på {{link http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/organisasjon/ikt/index.html http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/organisasjon/ikt/index.html}}.

Leave a Reply