Honorar for skriftlig ekstern sensur

Vi er kommet frem til de satser som skal brukes på de emner der det er skriftlig eksamen og ekstern sensor. For muntlig eksamen gjelder fremdeles de gamle satser.

Vi tar utgangspunkt i beløpet “sats” som er 214,40 for eksamen av lengde minst 5 timer (lang eksamen) og 160,80 for eksamen av lengde høyst 4 timer (kort eksamen). Minimalsats er 643,20. Honorar er da gitt ved formelen

honorar = max ( min ( sats * N , 5465 + sats * N/4 ) , minimalsats )

Det betyr at vi får små N bruker det gamle systemet, men for store N flater det ut. Skjæringspunktet vil ligge på 45 for kort eksamen og på 34 for lang eksamen. Minimalsatsen er som før, og kommer til anvendelse hvis N er 3 eller mindre.

Dette som en modell for honoreringen, uavhengig av hvordan selve sensorinstruksen blir utformet. Regnestykket er konsistent med at (for store kurs) ekstern sensor kan rette opp til 25% av besvarelsene og i tillegg bli honorert for 25 timer i ltr 62 (dette er de 5465 i formelen) som kan tenkes brukt i forberedelse, kontrollregning av eksamen, sensurmøte, rapportskriving mm.

Leave a Reply