Rosingprisen til matematikk.org

Nettstedet {{link http://www.matematikk.org www.matematikk.org}} har vunnet {{link http://www.rosing.net/art.php?id=60 Rosingprisen 2003}} i kategorien “Informasjon”.

Rosingakademiets omtale av matematikk.org:

Dette nettstedet formidler informasjon om et vanskelig fag på en enkel og oppbyggende måte, og “ufarliggjør” et “skummelt” tema. Interaktiviteten brukes på en god måte gjennom bruk av spill, diplomer og oppgaver. Nettstedet har en klar målgruppeorientering som gjør det enkelt å velge hvor man skal gå gjennom de ulike inngangsportene, og inneholder en rekke gode artikler skrevet i populærvitenskaplig form, noe som gjør innholdet tilgjengelig for menigmann. Bak nettstedet står universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø, Høgskolene i Agder og Oslo, NTNU og Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.

Leave a Reply