Archive for November, 2003

Ny informasjonsside

Tuesday, November 4th, 2003

Etter mønster av systemet på Institutt for geovitenskap har jeg satt sammen endel pekere på {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/ Informasjonssiden}} i håp om at dette kan være til nytte for ansatte ved Matematisk institutt. Siden vil nok være i flux en stund fremover. Meld fra om ting som ikke virker eller som rett og slett er gale opplysninger. Tar også gjerne imot forslag til andre ting som bør være med (eller som bør tas vekk). Det er som man vil se enkelte overskrifter uten innhold foreløpig. Noe stoff halter litt ettersom det er kopiert fra geoinstituttet, og vil bli bedre balansert etterhvert.

Siden er ment å være et mer statisk supplement til denne webloggen.