Archive for December, 2003

Organisering av praktisk-pedagogisk utdanning

Tuesday, December 30th, 2003

{{link http://www.mi.uib.no/stromme/aktuelt/arkiv/larerutdanning-horing.pdf Instituttets høringsuttalelse}} til et dokument som vedrører organiseringen av utdanningsvitenskapelig virksomhet ved UiB. Spesielt foreslås det å flytte fagdidaktikere ut fra IPP og over til instituttene. Det kan bli snakk om to stillinger på Matematisk institutt. Dessverre har jeg ikke funnet noen elektronisk versjon av høringsdokumentet å legge ut.

Kvalitetshåndbok – høring

Tuesday, December 30th, 2003

{{link http://www.mi.uib.no/stromme/aktuelt/arkiv/sjekkhefte-horing.pdf Instituttets høringsuttalelse}} om et utkast til “Kvalitetshåndbok”, et system for evaluering og rapportering med sikte på å vedlikeholde og videreutvikle studiekvaliteten på en måte som kan dokumenteres. Dessverre har jeg ikke funnet noen elektronisk versjon av kvalitetshåndbokutkastet å legge ut.

God jul

Tuesday, December 23rd, 2003

Jeg ønsker alle på instituttet en riktig god jul og et godt nytt år.

Biologisk institutt

Wednesday, December 10th, 2003

Jeg hadde trodd at “Biologisk institutt” ville være det kanoniske valg for det nye bioinstituttet, men dette var meget lite opplagt. Noen vil gjerne ha med noe marint i instituttets navn. Se livlig diskusjon på {{link http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/organisasjon/biofagorganisering/navn/index.html}}. Saken ble trukket fra dagens fakultetsstyremøte. Et utvalg bestående av dekanatet, påtroppende instituttleder Jarl Giske, nestleder Peter Emil Kaland og fakultetsstyremedlem Hans Jørgen Fyhn skal utarbeide et begrunnet forslag innen neste fakultetsstyremøte.

Årets kandidatproduksjon på fakultetet

Wednesday, December 10th, 2003

blir 169 hovedfag (cand. scient, mphil, master), 70 dr. scient. og 2 dr. philos. Dette er enda bedre enn i fjor.

Fakultetsstyremøte 10. desember

Monday, December 8th, 2003

{{link http://www.uib.no/mnfa/fakstyret/sakslister/2003/12_10/index.htm Saklisten}} til neste fakultetsstyremøte er kommet. Verd å merke seg: IKT-reorganisering blir ikke tatt opp som sak, og dermed utsatt. Prinsipper for budsjettrammer neste år, som innebærer at overskudd og underskudd fra 2003 kan overføres ubegrenset til 2004. Dette er bra for MI, siden vi har hatt mye ledighet i år. Professorat i statistikk og førsteamanuensis i hydrodynamikk blir utlyst. Fakultetet støtter i hovedsak mindretallet i Ryssdalutvalget.

Grader i 2003

Tuesday, December 2nd, 2003

Vi ser ut til å få 4 doktorander og 13 hovedfagskandidater ferdige i år. Tallene fra i fjor var 9 doktorgrader og 7 hovedfag.