Grader i 2003

Vi ser ut til å få 4 doktorander og 13 hovedfagskandidater ferdige i år. Tallene fra i fjor var 9 doktorgrader og 7 hovedfag.

Leave a Reply