Fakultetsstyremøte 10. desember

{{link http://www.uib.no/mnfa/fakstyret/sakslister/2003/12_10/index.htm Saklisten}} til neste fakultetsstyremøte er kommet. Verd å merke seg: IKT-reorganisering blir ikke tatt opp som sak, og dermed utsatt. Prinsipper for budsjettrammer neste år, som innebærer at overskudd og underskudd fra 2003 kan overføres ubegrenset til 2004. Dette er bra for MI, siden vi har hatt mye ledighet i år. Professorat i statistikk og førsteamanuensis i hydrodynamikk blir utlyst. Fakultetet støtter i hovedsak mindretallet i Ryssdalutvalget.

Leave a Reply