Årets kandidatproduksjon på fakultetet

blir 169 hovedfag (cand. scient, mphil, master), 70 dr. scient. og 2 dr. philos. Dette er enda bedre enn i fjor.

Leave a Reply