Biologisk institutt

Jeg hadde trodd at “Biologisk institutt” ville være det kanoniske valg for det nye bioinstituttet, men dette var meget lite opplagt. Noen vil gjerne ha med noe marint i instituttets navn. Se livlig diskusjon på {{link http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/organisasjon/biofagorganisering/navn/index.html}}. Saken ble trukket fra dagens fakultetsstyremøte. Et utvalg bestående av dekanatet, påtroppende instituttleder Jarl Giske, nestleder Peter Emil Kaland og fakultetsstyremedlem Hans Jørgen Fyhn skal utarbeide et begrunnet forslag innen neste fakultetsstyremøte.

Leave a Reply