Kvalitetshåndbok – høring

{{link http://www.mi.uib.no/stromme/aktuelt/arkiv/sjekkhefte-horing.pdf Instituttets høringsuttalelse}} om et utkast til “Kvalitetshåndbok”, et system for evaluering og rapportering med sikte på å vedlikeholde og videreutvikle studiekvaliteten på en måte som kan dokumenteres. Dessverre har jeg ikke funnet noen elektronisk versjon av kvalitetshåndbokutkastet å legge ut.

Leave a Reply