Organisering av praktisk-pedagogisk utdanning

{{link http://www.mi.uib.no/stromme/aktuelt/arkiv/larerutdanning-horing.pdf Instituttets høringsuttalelse}} til et dokument som vedrører organiseringen av utdanningsvitenskapelig virksomhet ved UiB. Spesielt foreslås det å flytte fagdidaktikere ut fra IPP og over til instituttene. Det kan bli snakk om to stillinger på Matematisk institutt. Dessverre har jeg ikke funnet noen elektronisk versjon av høringsdokumentet å legge ut.

Leave a Reply