Archive for January, 2004

Saker til fakultetsstyret 28.01.04

Thursday, January 22nd, 2004

{{link http://www.uib.no/mnfa/fakstyret/sakslister/2004/01_28/index.htm Sakliste}} er lagt ut. Av saker som skal opp er vel budsjettet, med rammer for instituttene, det viktigste. Ellers ser det til at navnet på bio-instituttet blir Institutt for biologi.

Flere stillinger

Thursday, January 22nd, 2004

Etter diskusjoner med gruppemøter på anvendt og på ren ligger det an til å vi forsøker å lyse ut ytterligere 2 stillinger i anvendt og 2 i ren matematikk så fort det er praktisk mulig. Forslag til stillingsomtaler vil bli forelagt instituttrådet i februar.

To stillinger utlyst

Thursday, January 22nd, 2004

Professor i statistikk, {{link http://melding.uib.no/doc/Ledige_stillinger/1074758838.html}}, og
førsteamanuensis i anvendt matematikk, {{link http://melding.uib.no/doc/Ledige_stillinger/1074759521.html}}. Begge stillinger har søknadsfrist 25. februar. Jeg ber alle om å gjøre mulige søkere oppmerksom på utlysningene!

Abelsymposier

Tuesday, January 20th, 2004

Abel-styret vedtok i desember 2003 å etablere et årlig Abel-symposium, som vi bli administrert av {{link http://www.matematikkforeningen.no Norsk matematisk forening}}. Foreningen har opprettet en {{link http://www.matematikkforeningen.no/abelsymposiene/ nettside med invitasjon}} til å søke om å få organisere Abelsymposiet 2004. Søknadsfristen er 25. februar.
(more…)

Espen Robstad Jakobsen er kommet

Tuesday, January 6th, 2004

Espen skal som kjent være vikar for Kenneth Karlsen dette semestret, og vil sitte på hans kontor. Hjertelig velkommen skal han være!

Strategiske oppfølgingsplaner (SOP)

Tuesday, January 6th, 2004

Fakultetet har fått endel midler fra Forskningsrådet i forbindelse med 1) den nye instituttlederstrukturen og 2) direkte oppfølging av anbefalinger fra fagevalueringene. Matematisk institutt får en andel av disse midlene i form av tre års finansiering av nytt professorat i statistikk og en postdoc i topologi.

Husk kursrapport!

Tuesday, January 6th, 2004

Jeg minner om at alle kursansvarlige fra i høst bes om å levere kursrapport. Se {{link http://www.mi.uib.no/infosider/dokumenter/kursrapport.html}} for detaljer.