Strategiske oppfølgingsplaner (SOP)

Fakultetet har fått endel midler fra Forskningsrådet i forbindelse med 1) den nye instituttlederstrukturen og 2) direkte oppfølging av anbefalinger fra fagevalueringene. Matematisk institutt får en andel av disse midlene i form av tre års finansiering av nytt professorat i statistikk og en postdoc i topologi.

Leave a Reply