Flere stillinger

Etter diskusjoner med gruppemøter på anvendt og på ren ligger det an til å vi forsøker å lyse ut ytterligere 2 stillinger i anvendt og 2 i ren matematikk så fort det er praktisk mulig. Forslag til stillingsomtaler vil bli forelagt instituttrådet i februar.

Leave a Reply