Saker til fakultetsstyret 28.01.04

{{link http://www.uib.no/mnfa/fakstyret/sakslister/2004/01_28/index.htm Sakliste}} er lagt ut. Av saker som skal opp er vel budsjettet, med rammer for instituttene, det viktigste. Ellers ser det til at navnet på bio-instituttet blir Institutt for biologi.

Leave a Reply