Archive for March, 2004

Flytting mm

Friday, March 26th, 2004

Jeg var i går i et sonderingsmøte om bl.a. arealer i Realfagbygget. Det er nå slått fast at fakultetet ikke vil kunne beholde Autogården etter at biosammenslutningen er gjennomført, og det arbeides med ulike lokaliseringsalternativ for Matematisk institutt. Det ser dessverre ikke ut til at det er realistisk å lokalisere både MI og II i Realfagbygget, dels på grunn av koblingen mellom bioinformatikk og molekylærbiologi. Derimot vil det være mulig å få hele MI inn på Realfagbygget innen 4-5 år fra i dag. Gruppemøtet i anvendt matematikk i dag ga tilslutning til tanken om å flytte denne gruppen tidligere enn resten av instituttet dersom forholdene blir lagt til rette for det. Vi vil legge forslag om dette fram for fakultetet for å se hva slags arealkabal man kan komme opp med. Vi vil også argumentere for at numerikkgruppen fra II blir lokalisert sammen med MI.

Solstrand

Friday, March 12th, 2004

Her er {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/solstrand2004-manus.pdf manus til mitt innlegg}} på fakultetskonferansen på Solstrand 10-11 mars.

Søkerne

Monday, March 1st, 2004

Fristen for professorat i statistikk og mellomstilling i hydrodynamikk gikk ut 25. februar. I statistikkprofessoratet er det bare kommet en søker, Hans Julius Skaug. I hydrodynamikk er det 18 søkere: Ranveig Bjørk, Didier Clamond, Mikhail Deryabin, Tatiana Fomina, Kjell Eivind Frøysa, Izaskun Garrido, Thor Gjesdal, Lars Erik Holmedal, Espen Robstad Jakobsen, Alastair Jenkins, Henrik Kalisch, Roman Kozlov, Charles Marchetti, Johan Nilsson, Talal Rahman, Alexander Vasil’ev, Anna Wåhlin og Antonella Zanna.

Matematikkrådstesten høsten 2003

Monday, March 1st, 2004

er nå offentliggjort. {{link http://www.aftenposten.no/utdannelse/article.jhtml?articleID=742581 Aftenposten har omtale}} av saken.