Archive for April, 2004

Ekstraordinær frist Forskningsrådet

Tuesday, April 27th, 2004

“Grunnet manglende utlysning av utenlandsstipend fra Frittstående prosjekter innen naturvitenskap og teknologi i februar, har Forskningsrådet besluttet å foreta en ekstraordinær utlysning med frist den 15. mai 2004.” Se {{link http://tinyurl.com/3b6tk Forskningsrådets side}}.

Svar på Ødegaards kronikk

Tuesday, April 27th, 2004

Per Ødegaard skrev en {{link http://bt.no/meninger/kronikk/article252539 kronikk i BT 21.04.04}} om nasjonale prøver i matematikk. Jeg har i dag sendt følgende svar til BT:
(more…)

Søknad om opprykk til professor

Friday, April 23rd, 2004

Søknadsfrist er 15. september, se {{link http://melding.uib.no/doc/Meldinger/1082707565.html}} for mer informasjon. Førsteamanuenser ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet anbefales imidlertid å bruke tilordnet søknadsskjema, som kan lastes ned fra fakultetets nettside {{link http://www.uib.no/mnfa/opprykk/}}. Her får man også tilgang til gjeldende regelverk.

Kenneth H. Karlsen sier opp

Thursday, April 15th, 2004

Vi har mottatt oppsigelse fra Kenneth, som vil tiltre et professorat i Oslo.

Fagplanen

Thursday, April 15th, 2004

Vi har fått et {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/fagplanen.pdf foreløpig utkast til fagplan}} for matematiske fag til høring fra Forskningsrådet.