Søknad om opprykk til professor

Søknadsfrist er 15. september, se {{link http://melding.uib.no/doc/Meldinger/1082707565.html}} for mer informasjon. Førsteamanuenser ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet anbefales imidlertid å bruke tilordnet søknadsskjema, som kan lastes ned fra fakultetets nettside {{link http://www.uib.no/mnfa/opprykk/}}. Her får man også tilgang til gjeldende regelverk.

Leave a Reply