Archive for May, 2004

Flere stillinger utlyst

Monday, May 24th, 2004

Ledige stillinger ved instituttet: {{link http://melding.uib.no/doc/Ledige_stillinger/1084965797.html Førsteamanuensis i reservoarmekanikk/industriell matematikk}} og
{{link http://melding.uib.no/doc/Ledige_stillinger/1084965741.html to førsteamanuenser i matematikk/matematikkdidaktikk}}.
Søknadsfrist alle stillingene: 15. juni.

Innspill til forskningsmeldingen

Friday, May 14th, 2004

De fire matematiske universitetsinstituttene har sendt et {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/matema_UFD.pdf innspill til forskningsmeldingen}}. Der nevnes også et {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/math_prog.pdf programforslag til forskningsrådet}} tidligere innsendt av de samme fire instituttlederne.

Om bokstavkarakterer

Thursday, May 13th, 2004

Departementet har sendt et {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/2004-05-10_bokstavkar.pdf brev}} som de ber alle om å lese. Essensen er at kvalitative verbale karakterbeskrivelser skal brukes, ikke prosentfordeling (den håper de kommer av seg selv). Her er også {{link http://odin.dep.no/ufd/norsk/aktuelt/pressem/045071-110003/dok-bn.html departementets egen nettside med brevet}}.

Søkertall 2004

Thursday, May 6th, 2004

Primærsøkertallene viser en betydelig økning fra i fjor. For UiB som helhet er økningen 13,5%, på matnat hele 22,1%. På de fem bachelorprogrammene som tilsammen utgjorde “Matematikk og naturvitenskap” i fjor er det nå 163 søkere, mot 109 i fjor. De fordeler seg slik på de fem programmene: Fysikk 60, Matematikk 53, Meteorologi og oseanografi 35, Matematikk og statistikk 15, Faste jords fysikk 0. {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/Sokertall2004.pdf Se alle tallene her}}.

Felt- og seminarstøtte, forskerutdanningsmidler, frist 7. mai

Thursday, May 6th, 2004

Ansvar for tildeling av felt- og seminarstøtte og forskerutdanningsmidler er overført til instituttene.
(more…)

Høring om utkast til fagplan

Sunday, May 2nd, 2004

Vi har som kjent fått et {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/fagplanen.pdf foreløpig utkast til fagplan}} for matematiske fag til høring fra Forskningsrådet. Planen har vært til uttalelse i forskerutdanningsutvalget og i gruppene for statistikk og ren matematikk. Gruppen for anvendt har behandlet saken på sirkulasjon. Etter diverse innspill har jeg forfattet følgende {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/fagplanutkast.pdf høringsuttalelse fra instituttet}}, der jeg vedlegger og slutter meg til {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/statistikkommentar.pdf notat fra statistikkgruppen}} om saken. Høringsfristen er mandag 3. mai kl 1200. Uttalelsen er nå sendt.