Høring om utkast til fagplan

Vi har som kjent fått et {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/fagplanen.pdf foreløpig utkast til fagplan}} for matematiske fag til høring fra Forskningsrådet. Planen har vært til uttalelse i forskerutdanningsutvalget og i gruppene for statistikk og ren matematikk. Gruppen for anvendt har behandlet saken på sirkulasjon. Etter diverse innspill har jeg forfattet følgende {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/fagplanutkast.pdf høringsuttalelse fra instituttet}}, der jeg vedlegger og slutter meg til {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/statistikkommentar.pdf notat fra statistikkgruppen}} om saken. Høringsfristen er mandag 3. mai kl 1200. Uttalelsen er nå sendt.

Leave a Reply