Søkertall 2004

Primærsøkertallene viser en betydelig økning fra i fjor. For UiB som helhet er økningen 13,5%, på matnat hele 22,1%. På de fem bachelorprogrammene som tilsammen utgjorde “Matematikk og naturvitenskap” i fjor er det nå 163 søkere, mot 109 i fjor. De fordeler seg slik på de fem programmene: Fysikk 60, Matematikk 53, Meteorologi og oseanografi 35, Matematikk og statistikk 15, Faste jords fysikk 0. {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/Sokertall2004.pdf Se alle tallene her}}.

Leave a Reply