Om bokstavkarakterer

Departementet har sendt et {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/2004-05-10_bokstavkar.pdf brev}} som de ber alle om å lese. Essensen er at kvalitative verbale karakterbeskrivelser skal brukes, ikke prosentfordeling (den håper de kommer av seg selv). Her er også {{link http://odin.dep.no/ufd/norsk/aktuelt/pressem/045071-110003/dok-bn.html departementets egen nettside med brevet}}.

Leave a Reply