Innspill til forskningsmeldingen

De fire matematiske universitetsinstituttene har sendt et {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/matema_UFD.pdf innspill til forskningsmeldingen}}. Der nevnes også et {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/math_prog.pdf programforslag til forskningsrådet}} tidligere innsendt av de samme fire instituttlederne.

Leave a Reply