Flere stillinger utlyst

Ledige stillinger ved instituttet: {{link http://melding.uib.no/doc/Ledige_stillinger/1084965797.html Førsteamanuensis i reservoarmekanikk/industriell matematikk}} og
{{link http://melding.uib.no/doc/Ledige_stillinger/1084965741.html to førsteamanuenser i matematikk/matematikkdidaktikk}}.
Søknadsfrist alle stillingene: 15. juni.

Leave a Reply