8 søkere til 2 stillinger i matematikk/matematikkdidaktikk

Sylvia Encheva, Runar Ile, Marius Irgens, Arne Jakobsen, Christoph Kirfel, Roman Kozlov, Terje Myklebust, Hugues Verdure.

Leave a Reply