Archive for August, 2004

Skisse av forskningsstrategi

Friday, August 20th, 2004

Instituttet skal utarbeide en forskningsstrategi, og her er en {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/forskningsstrategi.pdf foreløpig skisse}} som er innsendt til fakultetet.

Høringssak

Wednesday, August 11th, 2004

{{link http://www.odin.dep.no/filarkiv/215901/Lovhjemling.pdf Forslag til ny lov om behandling av redelighet og etikk i forskningen}}. Frist for høringsuttalelse 28. september.

Ny professor i statistikk

Wednesday, August 4th, 2004

Hans Julius Skaug har takket ja til stillingen, og tiltrer 1. desember.

Bjørn Dundas er kommet

Wednesday, August 4th, 2004

Hjertelig velkommen skal han være!