Høringssak

{{link http://www.odin.dep.no/filarkiv/215901/Lovhjemling.pdf Forslag til ny lov om behandling av redelighet og etikk i forskningen}}. Frist for høringsuttalelse 28. september.

Leave a Reply