Archive for October, 2004

Stipendiatstilling i ren matematikk

Friday, October 29th, 2004

Det er utlyst en stipendiatstilling i ren matematikk med søknadsfrist 1. januar 2005. Dette er stillingen som er ledig etter Andreas Holmsen.

Postdokstilling utlyst

Friday, October 29th, 2004

Vi har lyst ut en {{link http://melding.uib.no/doc/Ledige_stillinger/1099033852.html postdokstilling i ren eller anvendt matematikk}} med frist 27. november. Stillingen er for 4 år med 25% undervisningsplikt. ({{link http://melding.uib.no/doc/Ledige_stillinger/1099033964.html Engelsk tekst}}).

Universitetets forskningsstrategi

Thursday, October 28th, 2004

Jeg har lagt ut {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/UiB_rull_forsknstrat_utt_MN.html fakultetets høringsuttalelse}} til “rullering” av UiBs forskningsstrategi.

Østvær trekker sin søknad

Monday, October 25th, 2004

Paul Arne Østvær har fått tilbud om fast stilling i Oslo, og har trukket sin søknad hos oss. Vi gratulerer både UiO og Paul Arne, og ønsker ham lykke til i stillingen.

Audun Holme i seminarserien “Naturvitenskap og filosofi”

Wednesday, October 20th, 2004

Audun Holme, Matematisk institutt snakker om: “Arabisk matematikk” tirsdag 26.10.04 kl. 17.15-19.00 Auditorium 4, 4. etasje i Realfagbygget.
(more…)

Matematikkdidaktikkstillingene

Monday, October 18th, 2004

Encheva har trukket sin søknad. Det vil bli intervjuer med noen søkere i uke 46.

Nye styrings- og ledelsesformer ved UiB

Monday, October 18th, 2004

I {{link http://www.uib.no/ust/dokumenter/saklister/2004/10-21/081.htm saksforelegget}} til universitetsstyrets møte 21.10.04 foreslås nye styringsformer med ansatte dekaner på alle fakultet fra 01.08.05 og ansatte instituttledere på alle institutt. Fakultetsstyret avvikles. Fakultetene bes om å utarbeide forslag til utlysing av stilling som dekanus. Forslagene legges fram for styret senest 20.1.05.

Fagplan for matematikk

Friday, October 15th, 2004

{{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/Fagplan_matematikk.pdf Fagplanen for matematikk}} er nå kommet.

Henrik Kalisch tilsettes

Wednesday, October 13th, 2004

I dagens møte i fakultetsstyret ble instituttets innstilling enstemmig vedtatt: Henrik Kalisch, PhD, tilsettes som førsteamanuensis i anvendt matematikk ved Matematisk institutt. Tilsettingsdato fastsettes senere. Vi gratulerer både Henrik og instituttet og ser frem til at han kommer til oss.

Dag Tjøstheim vinner Realistutvalgets Foreleserpris for 2004

Wednesday, October 13th, 2004

Vi gratulerer Dag med en velfortjent pris!
(more…)