Henrik Kalisch tilsettes

I dagens møte i fakultetsstyret ble instituttets innstilling enstemmig vedtatt: Henrik Kalisch, PhD, tilsettes som førsteamanuensis i anvendt matematikk ved Matematisk institutt. Tilsettingsdato fastsettes senere. Vi gratulerer både Henrik og instituttet og ser frem til at han kommer til oss.

Leave a Reply