Nye styrings- og ledelsesformer ved UiB

I {{link http://www.uib.no/ust/dokumenter/saklister/2004/10-21/081.htm saksforelegget}} til universitetsstyrets møte 21.10.04 foreslås nye styringsformer med ansatte dekaner på alle fakultet fra 01.08.05 og ansatte instituttledere på alle institutt. Fakultetsstyret avvikles. Fakultetene bes om å utarbeide forslag til utlysing av stilling som dekanus. Forslagene legges fram for styret senest 20.1.05.

Leave a Reply