Universitetets forskningsstrategi

Jeg har lagt ut {{link http://www.mi.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/UiB_rull_forsknstrat_utt_MN.html fakultetets høringsuttalelse}} til “rullering” av UiBs forskningsstrategi.

Leave a Reply