Postdokstilling utlyst

Vi har lyst ut en {{link http://melding.uib.no/doc/Ledige_stillinger/1099033852.html postdokstilling i ren eller anvendt matematikk}} med frist 27. november. Stillingen er for 4 år med 25% undervisningsplikt. ({{link http://melding.uib.no/doc/Ledige_stillinger/1099033964.html Engelsk tekst}}).

Leave a Reply